Corona Voucher voorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de Corona Voucher.

 1. De Corona Vouchers worden uitgegeven door Sportcenter Belfeld B.V. en Sport & Health Club Carperion B.V. respectievelijk gevestigd te Belfeld en Sittard, handelend onder de naam Fit XL.
 2. De waarde van de voucher is gelijk aan de betaalde contributie in de periode 1 april 2020 tot 1 juli 2020.
 3. De voucher is alléén geldig als aan de betalingsverplichting geheel is voldaan.
 4. Alleen een volledig ingevulde Corona Voucher mét stempel van Fit XL is geldig.
 5. Het inleveren van de voucher kan tot maximaal 2 jaar naar uitgiftedatum.
 6. Als je uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, kun je deze inwisselen tegen een cadeaubon voor 3 maanden. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na uitgifte.
 7. Alleen te besteden bij de Fit XL vestiging waar het lid ingeschreven is.
 8. De voucher is een vordering op naam van jou op ons, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan een derde.
 9. Fit XL kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Corona Voucher voorwaarden wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de voucher wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. De Corona Voucher is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door het management van Fit XL.
 12. Fit XL, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Corona Voucher en/of de door Fit XL ter beschikking gestelde diensten.
 13. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Fit XL aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Corona Voucher besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Fit XL openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Fit XL niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Fit XL in het leven roepen.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 15. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Fit XL via belfeld@fit-xl.nl of heerlen@fit-xl.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Juni 2020