De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het compensatie keuzeformulier van Fit XL.

 

 1. Op het Compensatie Keuzeformulier zijn de algemene voorwaarden van Fit XL van toepassing.
 2. Het Compensatie Keuzeformulier is alleen door het lid persoonlijk volledig ingevuld in te leveren bij de balie van Fit XL van 15 januari 2022 tot 1 april 2022.
 3. Alleen een volledig Compensatie Keuzeformulier mét paraaf van een medewerker van Fit XL is geldig.
 4. Maximaal één formulier per lid.
 5. Geeft het lid géén keuze door via het Compensatie Keuzeformulier voor het verstrijken van de hierboven genoemde periode, dan zal automatisch de keuze “Ik word/blijf Fit XL VIP” worden toegekend. Echter is het dan niet mogelijk om aanspraak te maken op de cadeaus die in voorgaande periode uitgedeeld zijn geworden.
 6. Heeft het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldaan, dan kan deze géén aanspraak maken op een compensatie.
 7. Heeft het lid een abonnement via BenVitaal of Bedrijfsfitness Nederland, dan kan deze alléén aanspraak maken op compensatie voor de termijnen dat er doorbetaald is.
 8. Heeft het lid in de periode van 19 december 2021 tot 15 januari 2022 zijn/haar abonnement opgezegd, dan kan alléén aanspraak worden gemaakt op een compensatie van de betaalde termijnen gedurende deze periode.
 9. Heeft het lid in de periode van 19 december 2021 tot 15 januari 2022 zijn/haar abonnement gepauzeerd, dan kan alléén aanspraak worden gemaakt op een compensatie van de betaalde termijnen gedurende deze periode.
 10. Is het lid jonger dan 18 jaar en kiest deze voor de “Ik word/blijf Fit XL VIP” compensatie, ontvangt deze géén producten die wettelijk niet verkocht mogen worden onder de 18 jaar.
 11. De keuze op het Compensatie Keuzeformulier is bindend.
 12. Het Compensatie Keuzeformulier is alleen geldig voor actieve leden van Fit XL.
 13. De cadeaubon kan alleen verzilverd worden door personen die in 2021 en/of 2022 nog geen lid zijn geweest.
 14. Fit XL behoudt zich het recht om de voorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Hiervan zal mededeling worden gedaan op https://fit-xl.nl/clubs/heerlen/voorwaarden-compensatie-december-21-januari-22/.
 15. Leden die aantoonbaar misbruik maken van de compensatie, kunnen van aanspraak worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte compensatie teruggevorderd worden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het management van Fit XL.
 17. Op dit formulier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 18. Fit XL is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
 19. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over de compensaties, dan kunt u contact opnemen via heerlen@fit-xl.nl.
 20. Door het Compensatie Keuzeformulier in te vullen en te ondertekenen, verklaart het lid akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.